Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση του LEADER

Έκδοση: Ευρωπαϊκό Γραφείο Υποστήριξης της Αξιολόγησης για την Αγροτική Ανάπτυξης European Evaluation Helpdesk for Rural Development, Αύγουστος 2017

Έγγραφο: Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το έντυπο:

Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση του LEADER