ENRD Newsletter – Μάιος 2020

Δημοσιεύτηκε το Ενημερωτικό Δελτίο του ENRD για το μήνα Μάιο του 2020. Ενημερωθείτε για τη Στρατηγική για τη Βιοπικοιλότητα και την Στρατηγική “Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο” που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, καθώς και το συνοδευτικό κείμενο που αναλύει τους συνδέσμους της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Λάβετε μέρος…

EIP AGRI Newsletter Μάιος 2020

Δημοσιεύτηκε το Ενημερωτικό Δελτίο του EIP AGRI για το μήνα Μάιο του 2020. Ανακαλύψτε την ιστοσελίδα του EIP AGRI που είναι αφιερωμένη σε θέματα κυκλικής Βιοοικονομίας  Δείτε επίσης παραδείγματα έργων βιοοικονομίας στο περιοδικό AGRINNOVATION τεύχος νο 6 το οποίο είναι μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα από το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο. Για περισσότερα θέματα βιοοικονομίας δείτε εδώ.

Στήριξη της επιχειρηματικότητας λόγω της πανδημίας του COVID19 από πόρους του ΕΣΠΑ

Στο πλαίσιο της στήριξης της επιχειρηματικότητας λόγω της πανδημίας του COVID19, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακοίνωσε μία σειρά από δράσεις που υλοποιούνται με πόρους του ΕΣΠΑ, όπως είναι η επιδότηση των τόκων ενήμερων επιχειρηματικών δανείων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο, καθώς και σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και…

ENRD Newsletter – Απρίλιος 2020

Δημοσιεύτηκε το Ενημερωτικό Δελτίο του ENRD για το μήνα Απρίλιο 2020. Σε αυτό το τεύχος μπορείτε να ενημερωθείτε για θέματα όπως: Πως αντιμετωπίζουν τις νέες συνθήκες λόγω της εξάπλωσης του COVID 19 οι αγροτικές κοινότητες Πως το LEADER διασυνδέει, καινοτομεί και ενδυναμώνει τις τοπικές κοινότητες. Το ENRD έχει αναπτύξει ειδικό κανάλι στο youtube με βίντεο…

ENRD – Συλλογικότητα και αλληλεγγύη στις αγροτικές περιοχές για την αντιμετώπιση του COVID-19

Η εξάπλωση του COVID-19 έχει επηρεάσει σημαντικά όλες τις πτυχές της ζωής σε ολόκληρη την Ευρώπη. Εκτός από την απειλή της υγείας μας, η πανδημία θέτει επίσης σοβαρές προκλήσεις στα κοινωνικοοικονομικά μας συστήματα. Στις αγροτικές περιοχές, οι αγρότες, οι επιχειρήσεις και οι κοινότητες επηρεάζονται ιδιαίτερα. Στο πλαίσιο αυτό το ENRD ανέπτυξε στον ιστοχώρο του ιστοσελίδα…

Rural Evaluation News #15

Εκδόθηκε το Ενημερωτικό Δελτίο του Evaluation Helpdesk τεύχος 15. Σε αυτό το τεύχος μπορείτε να βρείτε ενδιαφέροντα άρθρα για: Από τις Ετήσιες Εκθέσεις του 2019 έως την εκ των προτέρων αξιολόγηση των Στρατηγικών Σχεδίων της ΚΑΠ Σύνδεση των δεικτών αποτελεσμάτων με τους συγκεκριμένους στόχους Γνωριμία με τη Sophie Helaine Επικεφαλής της μονάδας C.4 «Παρακολούθηση και…

EIP AGRI Newsletter Απρίλιος 2020

Δημοσιεύτηκε το Ενημερωτικό Δελτίο του EIP AGRI για το μήνα Απρίλιο του 2020. Δείτε κάποιες εμπνευσμένες ιδέες όπως την ανάπτυξη εφαρμογής για φυτοπροστασία σε αμπελώνες και λύσεις για πιο ανθεκτικά και υγιή φυτοφάρμακα. Πως μπορείτε να αυξήσετε τη βιωσιμότητα των ελαιοκαλλιεργειών σας λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους που προκαλούν τα παράσιτα και οι ασθένειες; Αυτές είναι…

Smart Rural 21: Έξυπνες Αγροτικές Περιοχές του 21ου αιώνα

Το πρόγραμμα “Smart Rural 21” χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG AGRI) και έχει στόχο να προωθήσει και να εμπνεύσει τις κοινότητες της υπαίθρου και ευρύτερα τις αγροτικές περιοχές σε όλη την Ευρώπη, να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν προσεγγίσεις και στρατηγικές εφαρμόζοντας την έννοια του «έξυπνου χωριού» (Smart Villages), καθώς και να εξάγει σχετικά συμπεράσματα…

Evaluation Helpdesk – Πακέτο Εργασίας για την προετοιμασία της εκ προτέρων αξιολόγησης του ΣΣ ΚΑΠ 2021-2027

Το Evaluation Helpdesk για την Αξιολόγηση των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης δημοσίευσε το Πακέτο Εργασίας 4 της Θεματικής Ομάδας Εργασίας 7, «Προετοιμασία για την εκ των προτέρων αξιολόγηση του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ». Αυτή η θεματική ομάδα εργασίας έχει ως στόχο τη συνεργατική ανάπτυξη εργαλείων και πρακτικών λύσεων για την υποστήριξη των κρατών μελών κατά την…

Ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης σχετικά με τον COVID19

Στο πλαίσιο της παραπληροφόρησης όσον αφορά στον κορωνοϊό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε τον ιστότοπο https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/fighting-disinformation_el, ο οποίος είναι διαθέσιμος και στα ελληνικά. Ο ιστότοπος ενημερώνεται τακτικά προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη και να αντιμετωπίζονται οι εκάστοτε αναλήθειες / παραπλανητικά σχόλια που κυκλοφορούν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης.