ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟ

ΟΡΑΜΑ

για τις αγροτικές περιοχές με ορίζοντα το 2040 Περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ολοκληρωμένη ανάπτυξη και βιώσιμη ανταγωνιστικότητα του αγροτικού χώρου

2014-2020

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Περισσότερα
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Από την Ευρωπαϊκή στην Ελληνική Σύμπραξη Καινοτομίας Περισσότερα LEADER/CLLD Tοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων Περισσότερα Το μέλλον της ΚΑΠ και της ελληνικής γεωργίας

ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Περισσότερα
Go to Top