Συνοπτική Παρουσίαση των Παρεμβάσεων για τη Ζωική Παραγωγή στο ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027

Έκδοση: ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ, Φεβρουάριος 2023 Έγγραφο: Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το έντυπο: Συνοπτική Παρουσίαση των Παρεμβάσεων για τη Ζωική Παραγωγή στο ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027