Ανανεωμένος ιστότοπος του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) ανακοίνωσε τον ανανεωμένο δικτυακό τόπο metrics.ekt.gr με νέες λειτουργικότητες και επικαιροποιημένο περιεχόμενο. Το ΕΚΤ, Εθνική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, παράγει τις επίσημες στατιστικές και τους δείκτες του ελληνικού συστήματος Έρευνας και Καινοτομίας. Στον ιστότοπο παρουσιάζονται όλα τα διαθέσιμα στοιχεία: δείκτες, στατιστικές, μελέτες, διαδραστικοί χάρτες και πίνακες δεδομένων.

Rural Evaluation News #13

Εκδόθηκε το Ενημερωτικό Δελτίο του Evaluation Helpdesk τεύχος 13. Σε αυτό το τεύχος μπορείτε να βρείτε ενδιαφέροντα άρθρα για: χρήσιμα εργαλεία για την ex ante αξιολόγηση των Στρατηγικών Σχεδίων της ΚΑΠ μελέτη για την ΚΑΠ και κλιματική αλλαγή το 10ο Good Practice Workshop για την ex ante αξιολόγηση των Στρατηγικών Σχεδίων της ΚΑΠ που πραγματοποιήθηκε…

2ο Ευρωπαϊκό Αγροτικό Κοινοβούλιο Νεολαίας

Το 2ο Ευρωπαϊκό Αγροτικό Κοινοβούλιο Νεολαίας – European Rural YOUTH Parliament θα πραγματοποιηθεί στην Αστούρια της Ισπανίας από τις 4 έως 6 Νοεμβρίου 2019 ως προκαταρκτική εκδήλωση της 4ης Συνάντησης του Ευρωπαϊκού Αγροτικού Κοινοβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Αγροτικό Κοινοβούλιο Νεολαίας αποτελεί μια ισχυρή πλατφόρμα έκφρασης απόψεων της νεολαίας της υπαίθρου σχετικά με τις προκλήσεις της αγροτικής ανάπτυξης σε ευρωπαϊκό…

ENRD – Θεματική Ομάδα με θέμα “Βιοοικονομία και Κλιματική Δράση στις Αγροτικές Περιοχές”

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης – ENRD στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του έχει συστήσει Θεματική Ομάδα με θέμα “Βιοοικονομία και Κλιματική Δράση στις Αγροτικές Περιοχές”. Η Θεματική Ομάδα έχει ήδη ξεκινήσει τις εργασίες της και θα συνεχίσει τις συναντήσεις της έως τον Ιούλιο του 2020 εστιάζοντας στην κλιματική δράση στις αγροτικές περιοχές. Ειδικότερα στόχοι της…

#RuralEurope – η νέα καμπάνια του ENRD

Το ENRD ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter, instagram) καμπάνια ανάρτησης φωτογραφιών από αγροτικά τοπία η οποία έχει καταληκτική ημερομηνία 15 Σεπτεμβρίου 2019. Οι φωτογραφίες που θα αναρτώνται είτε σε προσωπικό προφίλ (το οποίο θα πρέπει να είναι δημόσιο) είτε σε σελίδες οργανισμών θα πρέπει να έχουν το #RuralEurope με ετικέτα (tag) το @ENRD…

Αξιολόγηση του ΠΑΑ 2014-2020, Ιούνιος 2019

Το έργο «Aξιολόγηση του ΠΑΑ 2014-2020 στο πλαίσιο της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης του 2019», υποβλήθηκε από την Ειδική Υπηρεσία του ΠΑΑ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 27 Ιουνίου 2019. Σκοπός του έργου αυτού ήταν η υποχρεωτική ενδιάμεση αξιολόγηση της προόδου του ΠΑΑ ως προς την επίτευξη των στόχων του, μέσω της εκτίμησης των κοινών, για όλα…

Μελέτη για την Αξιολόγηση της συμβολής του ΠΑΑ στα ύδατα

Η μελέτη για την «αξιολόγηση της συμβολής του ΠΑΑ 2014-2020 στη διαχείριση και αποδοτικότητα της χρήσης των υδάτων», εκπονήθηκε στο πλαίσιο της Ετήσιας Έκθεσης του ΠΑΑ 2014-2020, που υποβλήθηκε από την Ειδική Υπηρεσία του ΠΑΑ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 27 Ιουνίου 2019. Σκοπός της μελέτης ήταν η εκτίμηση των επιπτώσεων των παρεμβάσεων του ΠΑΑ 2014-2020…

Μελέτη για την Αξιολόγηση της συμβολής του ΠΑΑ στο έδαφος

Η μελέτη για την «Αξιολόγηση της συμβολής του ΠΑΑ 2014-2020 στην πρόληψη και τη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους», εκπονήθηκε στο πλαίσιο της Ετήσιας Έκθεσης του ΠΑΑ 2014-2020, που υποβλήθηκε από την Ειδική Υπηρεσία του ΠΑΑ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 27 Ιουνίου 2019. Σκοπός της μελέτης ήταν η εκτίμηση των επιπτώσεων των παρεμβάσεων του ΠΑΑ…

EIP – AGRI, Μελέτη αξιολόγησης Επιχειρησιακών Ομάδων ΕΣΚ

Κατά τη Συνεδρίαση της Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης (RDC) που πραγματοποιήθηκε στις 13 Ιουνίου 2019 στις Βρυξέλλες, παρουσιάστηκε από στέλεχος της DG AGRI μελέτη για την αξιολόγηση του έργου των επιχειρησιακών ομάδων (ΕΟ) της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ). Η μελέτη αξιολογεί το έργο των επιχειρησιακών ομάδων έως και το πρώτο τρίμηνο του 2018, δίνει στατιστικά στοιχεία…