Ανανεωμένος ιστότοπος του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) ανακοίνωσε τον ανανεωμένο δικτυακό τόπο metrics.ekt.gr με νέες λειτουργικότητες και επικαιροποιημένο περιεχόμενο. Το ΕΚΤ, Εθνική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, παράγει τις επίσημες στατιστικές και τους δείκτες του ελληνικού συστήματος Έρευνας και Καινοτομίας. Στον ιστότοπο παρουσιάζονται όλα τα διαθέσιμα στοιχεία: δείκτες, στατιστικές, μελέτες, διαδραστικοί χάρτες και πίνακες δεδομένων.

Rural Evaluation News #13

Εκδόθηκε το Ενημερωτικό Δελτίο του Evaluation Helpdesk τεύχος 13. Σε αυτό το τεύχος μπορείτε να βρείτε ενδιαφέροντα άρθρα για: χρήσιμα εργαλεία για την ex ante αξιολόγηση των Στρατηγικών Σχεδίων της ΚΑΠ μελέτη για την ΚΑΠ και κλιματική αλλαγή το 10ο Good Practice Workshop για την ex ante αξιολόγηση των Στρατηγικών Σχεδίων της ΚΑΠ που πραγματοποιήθηκε…

2ο Ευρωπαϊκό Αγροτικό Κοινοβούλιο Νεολαίας

Το 2ο Ευρωπαϊκό Αγροτικό Κοινοβούλιο Νεολαίας – European Rural YOUTH Parliament θα πραγματοποιηθεί στην Αστούρια της Ισπανίας από τις 4 έως 6 Νοεμβρίου 2019 ως προκαταρκτική εκδήλωση της 4ης Συνάντησης του Ευρωπαϊκού Αγροτικού Κοινοβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Αγροτικό Κοινοβούλιο Νεολαίας αποτελεί μια ισχυρή πλατφόρμα έκφρασης απόψεων της νεολαίας της υπαίθρου σχετικά με τις προκλήσεις της αγροτικής ανάπτυξης σε ευρωπαϊκό…