Περιφερειακές αρχές

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Ονομασία Φορέα Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Διεύθυνση 26ης Οκτωβρίου 64, 54627 Θεσσαλονίκη Ιστοχώρος www.pkm.gov.gr Ε-mail Φορέα Κύριος εκπρόσωπος Δραγατίδου Ελένη Tηλ.: 2310 910445 , Ε-mail: e.dragatidou@pkm.gov.gr Αναπληρωματικός Σαρόπουλος Αθανάσιος Tηλ.: 2310 984125 , Ε-mail: u12841@minagric.gr

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας ΑΜΘ

Ονομασία Φορέα Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας ΑΜΘ Διεύθυνση Ηροδότου 28, 69100 Κομοτηνή Ιστοχώρος www.eydamth.gr Ε-mail Φορέα Κύριος εκπρόσωπος Κουτσογιάννης Σπύρος Tηλ.: 25313 52321, Ε-mail: skoutsogiannis@mou.gr Αναπληρωματικός Κεσανλής Ιωάννης Tηλ.: 25313 52332, Ε-mail: ikessanlis@mou.gr

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Ονομασία Φορέα Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Διεύθυνση Κακουλίδου 1, 69100 Κομοτηνή Ιστοχώρος www.pamth.gov.gr/ Ε-mail Φορέα Κύριος εκπρόσωπος Γεώργιος Τσακίρης Tηλ.: 25313 50107 , Ε-mail: gtsakiris@pamth.gov.gr Αναπληρωματικός Αικατερίνη Χατζοπούλου Tηλ.: 25313 50420 , Ε-mail: chatzopoulouk@perif-amth.gr