Οδηγός για την αξιολόγηση των CLLD – FARNET

Αξιολογώντας στρατηγικές ΤΑΠΤΟΚ – Εγχειρίδιο για τις ΟΤΔ και τις ΟΤΔ Αλιείας Έκδοση: FARNET, Απρίλιος 2019 Έγγραφο: Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τον οδηγό Οδηγός για την αξιολόγηση των τοπικών στρατηγικών των ΟΤΔ και ΟΤΔ Αλιείας

EIP – AGRI, Εργαστήριο με θέμα “Cropping for the future” 4 & 5 Ιουνίου 2019, Ολλανδία

Το EIP Agri διοργανώνει εργαστήριο με θέμα “Cropping for the future” το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 4 & 5 Ιουνίου 2019 στην Ολλανδία. Στόχος του εργαστηρίου είναι να προωθηθεί η δικτύωση μεταξύ των Επιχειρησιακών Ομάδων και άλλων καινοτόμων έργων που ασχολούνται με τις εναλλακτικές καλλιέργειες και τη διαφοροποίηση αυτών. Η εκδήλωση στοχεύει επίσης στην ευαισθητοποίηση…

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τη βιώσιμη διαχείριση των δασών – Βρυξέλλες 25-26 Απριλίου 2019

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει Συνέδριο με τίτλο “Our Forests, Our Future” για τη βιώσιμη διαχείριση των δασών και την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις 25 & 26 Απριλίου 2019. Στόχος είναι η ανάλυση και η συζήτηση ευκαιριών και προκλήσεων για την ενίσχυση της συμβολής του δασικού τομέα στις κύριες…

LINC: LEADER Conference 10-13 Σεπτεμβρίου 2019

Στις 10-13 Σεπτεμβρίου 2019 θα πραγματοποιηθεί στην Εσθονία το Συνέδριο LEADER LINC (LEADER, Inspired, Network, Community) το οποίο συνδυάζει ανταλλαγή εμπειριών συνεργασίας με αθλητικές και μαγειρικές εκδηλώσεις. Αυτή τη χρονιά εστιάζει στον Αγροτικό Τουρισμό και αποτελεί συνδιοργάνωση από Ομάδες Τοπικής Δράσης της Εσθονίας, την Ένωση LEADER της Εσθονίας και το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο. Θα συμμετέχουν…

Ανοιχτή εκδήλωση για το επόμενο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ε.Ε για την Έρευνα και Καινοτομία, «Ορίζοντας Ευρώπη», 27 Μαρτίου 2019

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, διοργανώνουν ανοιχτή εκδήλωση για το επόμενο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ε.Ε  για την Έρευνα και Καινοτομία, «Ορίζοντας Ευρώπη», με κεντρικό ομιλητή τον J. E. Paquet, Γενικό Διευθυντή Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την  Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019, 10:30-12:30h, στο αμφιθέατρο του Εθνικού Κέντρου Έρευνας…

EIP-AGRI Κατάλογος καινοτόμων έργων

Το Δίκτυο της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για τη Γεωργία (EIP – AGRI NETWORK) δημοσίευσε στην ιστοσελίδα του έκδοση που περιλαμβάνει 200 Επιχειρησιακές Ομάδες καθώς και άλλα καινοτόμα έργα από όλη την Ευρώπη, όπως αυτά συλλέχθηκαν από τις διάφορες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ του Απριλίου 2016 και Φεβρουαρίου 2019. Τα έργα παρουσιάζονται ανά θέμα και ανά…

Αναζήτηση εταίρων για διακρατική συνεργασία – LEADER

Το Πολωνικό ΕΑΔ ανακοίνωσε προσφορά για διακρατική συνεργασία με Πολωνική Ομάδα Τοπικής Δράσης. Συγκεκριμένα η ΟΤΔ «Żuławska Lokalna Grupa Działania» αναζητά εταίρους/ ΟΤΔ από άλλα κράτη μέλη για το διακρατικό σχέδιο «Bicycle friendly». Το σχέδιο της διακρατικής συνεργασίας στοχεύει στην προώθηση της περιοχής παρέμβασης της ΟΤΔ μέσω ποδηλατικών τουριστικών διαδρομών. Για τη συνεργασία αναζητούνται άλλες…