Οδηγός για τις δράσεις συνεργασίας LEADER του ΠΑΑ 2014-2020

Καθοδήγηση για την υλοποίηση των δράσεων συνεργασίας LEADER στα ΠΑΑ 2014-2020 Έκδοση: Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης, Απρίλιος 2017 Έγγραφο: Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τον Οδηγό Καθοδήγηση για την υλοποίηση των δράσεων συνεργασίας LEADER στα ΠΑΑ 2014-2020