Οδηγίες για δημόσιες συμβάσεις συγχρηματοδοτούμενων έργων

Έκδοση: Εκδόσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Φεβρουάριος 2018 Έγγραφα: Μπορείτε να κατεβάσετε το έγγραφο από εδώ. Σκοπός είναι αυτές οι οδηγίες στο προσεχές μέλλον να μεταφραστούν και στην ελληνική γλώσσα. Guidance_public_procurement_2018_en.pdf Κατευθυντήριες γραμμές (infografics). Μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ: Guidelines_tender_procedure (infografics)