3ο Συνέδριο Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων & Χωρικής Ανάλυσης στη Γεωργία & στο Περιβάλλον

Η Ερευνητική Μονάδα Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS) υπό την αιγίδα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και η Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, μετά την επιτυχή διεξαγωγή του 1ου και 2ου Συνεδρίου, διοργανώνουν το 3ο Συνέδριο Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Χωρικής Ανάλυσης στη Γεωργία και στο Περιβάλλον που θα λάβει χώρα στις 11-12-13 Δεκεμβρίου 2019 στο Συνεδριακό Αμφιθέατρο…

EIP AGRI σεμινάριο «New skills for digital farming» – στην Ισπανία 5-6 Φεβρουαρίου 2020

Η Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της ΕΕ – DG AGRI και το Δίκτυο της European Innovation Partnership AGRI διοργανώνουν σεμινάριο με θέμα «New skills for digital farming» το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Ισπανία (ο τόπος δεν έχει καθοριστεί ακόμα) στις 5-6 Φεβρουαρίου 2020 σε συνεργασία με το Υπουργείο Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίμων της Ισπανίας.…

EIP AGRI, Newsletter Αύγουστος 2019

Δημοσιεύτηκε το Ενημερωτικό Δελτίο του EIP Agri Network για το μήνα Αύγουστο 2019.

Σε αυτό το τεύχος μπορείτε να δείτε στον ιστότοπο του EIP AGRI όλες τις Επιχειρησιακές Ομάδες σε διαδραστικό χάρτη.

Επίσης ενημερωμένη λίστα με τα έργα HORIZON 2020.

Για περισσότερα νέα ενημερωθείτε εδώ.

EIP – AGRI, Μελέτη αξιολόγησης Επιχειρησιακών Ομάδων ΕΣΚ

Κατά τη Συνεδρίαση της Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης (RDC) που πραγματοποιήθηκε στις 13 Ιουνίου 2019 στις Βρυξέλλες, παρουσιάστηκε από στέλεχος της DG AGRI μελέτη για την αξιολόγηση του έργου των επιχειρησιακών ομάδων (ΕΟ) της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ). Η μελέτη αξιολογεί το έργο των επιχειρησιακών ομάδων έως και το πρώτο τρίμηνο του 2018, δίνει στατιστικά στοιχεία…