Εκπαιδευτικά-ερευνητικά ιδρύματα

Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας- Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής, Τμήμα Δασοπονίας & Δ. Φ.Π.

Ονομασία Φορέα Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής -Τμήμα Δασοπονίας & Δ. Φ.Π. Διεύθυνση Δημοκρατίας 3, 36100 Καρπενήσι Ιστοχώρος www.karp.teilam.gr/index.htm Ε-mail Φορέα Κύριος εκπρόσωπος Ανδρέας Παπαδόπουλος, Tηλ.: 2237 23282, Ε-mail:  Αναπληρωματικός Σπυρίδων Καλούδης, Tηλ.:  2237 025063, Ε-mail:

Αμερικανική Γεωργική Σχολή – Κολέγιο Περρωτής

Ονομασία Φορέα Αμερικανική Γεωργική Σχολή – Κολέγιο Περρωτής Διεύθυνση Μαρίνου Αντύπα 12, 55102 Θεσσαλονίκη Ιστοχώρος www.afs.edu.gr/el/ Ε-mail Φορέα info@afs.edu.gr Κύριος εκπρόσωπος Ευάγγελος Βέργος, Tηλ.: 2310 492856, Ε-mail: vvergos@afs.edu.gr Αναπληρωματικός Κωνσταντίνος Ρότσιος, Tηλ.: , Ε-mail:

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών

Ονομασία Φορέα Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Διεύθυνση Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα Ιστοχώρος www.ekke.gr Ε-mail Φορέα Κύριος εκπρόσωπος Έρση Ζακοπούλου, Tηλ.: 2107491642, Ε-mail: ezacop@ekke.gr Αναπληρωματικός Μιχάλης Πέτρου, Tηλ.: 2107491652, Ε-mail: mpetrou@ekke.gr

Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ)

Ονομασία Φορέα Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) Διεύθυνση Αμερικής 11, 10672 Aθήνα Ιστοχώρος www.kepe.gr/index.php/el/ Ε-mail Φορέα kepe@kepe.gr Κύριος εκπρόσωπος Βασίλης Λυχναράς, Tηλ.: 210 3676336, Ε-mail: vlychn@kepe.gr Αναπληρωματικός Αθανάσιος Χύμης, Tηλ.: 210 3676337, Ε-mail: achymis@kepe.gr

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης – Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΕΚΕΤΑ-ΙΝΕΒ)

Ονομασία Φορέα Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης – Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΕΚΕΤΑ-ΙΝΕΒ) Διεύθυνση 6ο Χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, 57001 Ιστοχώρος www.certh.gr Ε-mail Φορέα certh@certh.gr Κύριος εκπρόσωπος Παναγιώτης Μαδέσης, Tηλ.: 2311 257531, Ε-mail: pmadesis@certh.gr Αναπληρωματικός Αναγνώστης Αργυρίου, Tηλ.: 2310 498475, Ε-mail:  argiriou@certh.gr

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας- Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας

Ονομασία Φορέα Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας- Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Διεύθυνση Τέρμα Κοντοπούλου, 53100 Φλώρινα Ιστοχώρος www.teiwm.gr Ε-mail Φορέα Κύριος εκπρόσωπος Βασιλική Παππά, Tηλ.: 23850 54612, Ε-mail: vpappa@florina.teiwm.gr Αναπληρωματικός Ιωάννης Ξυνιάς, Tηλ.: , Ε-mail: ioannis_xynias@hotmail.com

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθηνών, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

Ονομασία Φορέα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθηνών, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Διεύθυνση Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15773 Αθήνα Ιστοχώρος www.survey.ntua.gr/el/ Ε-mail Φορέα   Κύριος εκπρόσωπος Μαρία Παπαδοπούλου, Tηλ.: 210 7724175, Ε-mail: mpapadop@mail.ntua.gr Αναπληρωματικός Κ. Καράντζαλο, Tηλ.: , Ε-mail:

Εταιρεία Αγροτικής Οικονομίας (ΕΤΑΓΡΟ)

Ονομασία Φορέα Εταιρεία Αγροτικής Οικονομίας (ΕΤΑΓΡΟ) Διεύθυνση Ιερά οδός 75, 11855 Αθήνα Ιστοχώρος www.etagro.gr Ε-mail Φορέα etagro.info@gmail.com Κύριος εκπρόσωπος Μαρία Παρταλίδου, Tηλ.: , Ε-mail: parmar@auth.gr Αναπληρωματικός Σταυριανή Κουτσού, Tηλ.: , Ε-mail: skoutsou@farm.teithe.gr

Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ)

Ονομασία Φορέα Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ) Διεύθυνση Αλσύλιο Αγροκηπίου, 73100 Χανιά Κρήτης Ιστοχώρος www.iamc.ciheam.org/el Ε-mail Φορέα info@maich.gr Κύριος εκπρόσωπος Μπαουράκης Γεώργιος, Tηλ.: 28210 35000, Ε-mail: baouraki@maich.gr Αναπληρωματικός  Σταματάκης Αριστείδης, Tηλ.: 28210 35000, Ε-mail: baouraki@maich.gr

Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής

Ονομασία Φορέα Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής Διεύθυνση Tέρμα Λεωφ. Βεργωτή, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά Ιστοχώρος www.bg.teiion.gr/el/ Ε-mail Φορέα grambg@teiion.gr Κύριος εκπρόσωπος Ευφημία Ηρειώτου , Tηλ.: , Ε-mail: eeriotou@teiion.gr Αναπληρωματικός Σκώττη Ευσταθία , Tηλ.: , Ε-mail: efskotti@teiion.gr