Γενική Δ/νση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών & Αγροπεριβάλλοντος

Ονομασία Φορέα Γενική Δ/νση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών & Αγροπεριβάλλοντος Διεύθυνση Χαλκοκονδύλη 31, 10164 Αθήνα Ιστοχώρος Ε-mail Φορέα Κύριος εκπρόσωπος Δημήτριος Βακάλης, Tηλ.: 213 1512106, Ε-mail: d.vakalis@prv.ypeka.gr Αναπληρωματικός

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Ονομασία Φορέα  Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» Διεύθυνση  Αεροπόρου Παπαναστασίου 34Β, 11527 Αθήνα Ιστοχώρος  www.ymeperaa.gr Ε-mail Φορέα Κύριος εκπρόσωπος Ευδόκιμος Κοκκινάκης, Tηλ.: 213 2142224, Ε-mail: ekokkinakis@mou.gr Αναπληρωματικός Βασίλειος Κλωτσοτύρας, Tηλ.: , Ε-mail:

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ “Αλιείας και Θάλασσας”

Ονομασία Φορέα Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ “Αλιείας και Θάλασσας” Διεύθυνση Μιχαλακοπούλου 103, 115 27 Αθήνα Ιστοχώρος www.alieia.gr Ε-mail Φορέα  infoalieia@mou.gr Κύριος εκπρόσωπος Γιόκαλα Ευθυμία , Tηλ.: 210 5275094, Ε-mail: egiokala@mou.gr Αναπληρωματικός Σταμάτιος Καμπόλης, Tηλ.: 2131 501160, Ε-mail:skampolis@mou.gr

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 Μονάδα Κλιματικής Αλλαγής και Περιβάλλοντος

Ονομασία Φορέα Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 Μονάδα Κλιματικής Αλλαγής και Περιβάλλοντος Διεύθυνση Λεωφόρος Αθηνών58, 140 41 Αθήνα Ιστοχώρος Ε-mail Φορέα Κύριος εκπρόσωπος Αικατερίνη Λογοθέτου, Tηλ.: 210 5275017, Ε-mail: klogothetou@mou.gr Αναπληρωματικός Μιχάλης Ζήνας, Tηλ.: 2105275032, Ε-mail: mzinas@mou.gr

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, Μονάδα Δημόσιων Υποδομών και Παρεμβάσεων

Ονομασία Φορέα Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, Μονάδα Δημόσιων Υποδομών και Παρεμβάσεων Διεύθυνση Λεωφόρος Αθηνών 54-56, Τ.Κ. 140 41 Αθήνα Ιστοχώρος Ε-mail Φορέα Κύριος εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Ψυχουντάκης, Tηλ.: 210 5275003, Ε-mail: kpsichountakis@mou.gr Αναπληρωματικός Έφη Κυρίτση, Tηλ.: 211 5275130, Ε-mail: ekyritsi@mou.gr

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, Μονάδα Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις

Ονομασία Φορέα Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, Μονάδα Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις Διεύθυνση Λεωφόρος Αθηνών 54-56, 140 41 Αθήνα Ιστοχώρος Ε-mail Φορέα Κύριος εκπρόσωπος Κατερίνα Τσολακίδη, Tηλ.: 210 5275013, Ε-mail: ktsolakidi@mou.gr Αναπληρωματικός Κλεοπάτρα Πανοπούλου, Tηλ.: 210 5275230, Ε-mail: kpanopoulou@mou.gr

ΕΥΔ ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»

Ονομασία Φορέα ΕΥΔ ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» Διεύθυνση Μεσογείων 56, 11527 Αθήνα Ιστοχώρος Ε-mail Φορέα Κύριος εκπρόσωπος Θαλασσινού Ροζαλία, Tηλ.: 210 7450887, Ε-mail: rthalassinou@mou.gr Αναπληρωματικός Δρίτσας Μιχάλης, Tηλ.: 210 7450889, Ε-mail: mdritsas@mou.gr

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, Μονάδα Παροχής Γεωργικών Συμβουλών

Ονομασία Φορέα Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, Μονάδα Παροχής Γεωργικών Συμβουλών Διεύθυνση Λεωφόρος Αθηνών 54-56, 140 41 Αθήνα Ιστοχώρος Ε-mail Φορέα Κύριος εκπρόσωπος Θανάσης Θεοδωρόπουλος, Tηλ.: 210 5275249, Ε-mail: atheodoropoulos@mou.gr Αναπληρωματικός Κατερίνα Καραγκιοζοπούλου, Tηλ.: 210 5275253, Ε-mail: kkaragiozopoulou@mou.gr

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, Μονάδα Κατάρτισης και Μεταφοράς Γνώσης

Ονομασία Φορέα Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, Μονάδα Κατάρτισης και Μεταφοράς Γνώσης Διεύθυνση  Λεωφόρος Αθηνών 54-56, 140 41 Αθήνα Ιστοχώρος Ε-mail Φορέα Κύριος εκπρόσωπος Γιάννης Μάραντος, Tηλ.: 211 5275231, Ε-mail: imarantos@mou.gr Αναπληρωματικός Εύη Αραχωβίτη, Tηλ.: 211 5275202, Ε-mail: earachoviti@mou.gr

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, Μονάδα Θεσμικής Υποστήριξης και Αξιολόγησης

Ονομασία Φορέα Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, Μονάδα Θεσμικής Υποστήριξης και Αξιολόγησης Διεύθυνση Λεωφόρος Αθηνών 58, 140 41 Αθήνα Ιστοχώρος Ε-mail Φορέα Κύριος εκπρόσωπος Γιάννης Δανιηλίδης, Tηλ.: 210 5275012, Ε-mail: idaniilidis@mou.gr Αναπληρωματικός Ανθή Κατσιρμά, Tηλ.: 210 5275233, Ε-mail: akatsirma@mou.gr