Organic Innovation Days, 3-4 Δεκεμβρίου 2019 Βρυξέλλες

Στις 3 & 4 Δεκεμβρίου 2019 διοργανώνεται στις Βρυξέλλες η ετήσια εκδήλωση “Organic Innovation Days” στην οποία συναντώνται όλοι οι εταίροι από τον τομέα της βιολογικής γεωργίας, ιδιώτες, ερευνητές, μεμονωμένοι αγρότες αλλά και αγροτικοί οργανισμοί και εκπρόσωποι από ευρωπαϊκούς θεσμούς. Την πρώτη ημέρα της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Αγροτικής Καινοτομίας με τελετή βράβευσης καινοτόμων…

Ανανεωμένος ιστότοπος του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) ανακοίνωσε τον ανανεωμένο δικτυακό τόπο metrics.ekt.gr με νέες λειτουργικότητες και επικαιροποιημένο περιεχόμενο. Το ΕΚΤ, Εθνική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, παράγει τις επίσημες στατιστικές και τους δείκτες του ελληνικού συστήματος Έρευνας και Καινοτομίας. Στον ιστότοπο παρουσιάζονται όλα τα διαθέσιμα στοιχεία: δείκτες, στατιστικές, μελέτες, διαδραστικοί χάρτες και πίνακες δεδομένων.

2ο Ευρωπαϊκό Αγροτικό Κοινοβούλιο Νεολαίας

Το 2ο Ευρωπαϊκό Αγροτικό Κοινοβούλιο Νεολαίας – European Rural YOUTH Parliament θα πραγματοποιηθεί στην Αστούρια της Ισπανίας από τις 4 έως 6 Νοεμβρίου 2019 ως προκαταρκτική εκδήλωση της 4ης Συνάντησης του Ευρωπαϊκού Αγροτικού Κοινοβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Αγροτικό Κοινοβούλιο Νεολαίας αποτελεί μια ισχυρή πλατφόρμα έκφρασης απόψεων της νεολαίας της υπαίθρου σχετικά με τις προκλήσεις της αγροτικής ανάπτυξης σε ευρωπαϊκό…

ENRD – Θεματική Ομάδα με θέμα “Βιοοικονομία και Κλιματική Δράση στις Αγροτικές Περιοχές”

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης – ENRD στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του έχει συστήσει Θεματική Ομάδα με θέμα “Βιοοικονομία και Κλιματική Δράση στις Αγροτικές Περιοχές”. Η Θεματική Ομάδα έχει ήδη ξεκινήσει τις εργασίες της και θα συνεχίσει τις συναντήσεις της έως τον Ιούλιο του 2020 εστιάζοντας στην κλιματική δράση στις αγροτικές περιοχές. Ειδικότερα στόχοι της…

Ενημερωτικό έντυπο για τις ΟΤΔ 2014-2020 της Σλοβενίας

Το Υπουργείο Γεωργίας, Δασών και Τροφίμων της Σλοβενίας εξέδωσε ενημερωτικό έντυπο με τις 37 Ομάδες Τοπικής Δράσης CLLD/LEADER. Το έντυπο αυτό περιλαμβάνει γενικά στοιχεία για την εφαρμογή του Μέτρου 19 CLLD/LEADER στη Σλοβενία, χάρτη με τις περιοχές παρέμβασης των ΟΤΔ, τους στρατηγικούς στόχους ανά ΟΤΔ και για ορισμένες από αυτές έργα του τοπικού τους προγράμματος.…

ENRD – Σεμινάριο για τη Βιοοικονομία, 3 Ιουλίου 2019 Βρυξέλλες

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης διοργανώνει Σεμινάριο με θέμα τη Βιοοικονομία στις 3 Ιουλίου 2019 στις Βρυξέλλες. Το σεμινάριο στοχεύει στην ανταλλαγή των ευκαιριών που προσφέρει η Βιοοικονομία στην ανάπτυξη των αγροτικών οικονομιών και θα δοθεί η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να συζητήσουν επίσης τις δυνατότητες στήριξης των πρωτοβουλιών βιοοικονομίας μέσω των τρέχοντων Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης…

Horizon 2020 – Scent, πρόσκληση για Συνέδριο 20 & 21 Ιουνίου 2019

Στις 20 & 21 Ιουνίου 2019 θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα η Τελική Επίδειξη του έργου Scent (Smart Citizen Earth obseravatroty Toolbox) το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Horizon 2020. H Τελική Επίδειξη είναι μια διήμερη διαδραστική εκδήλωση, στο πλαίσιο της οποίας θα διερευνηθεί η συνεισφορά της επιστήμης των πολιτών στη διαμόρφωση των πολιτικών για την…

Διαγωνισμός Καινοτομίας στον κλάδο της αγροδιατροφής

O διαγωνισμός Trophy – Τροφή Challenge υλοποιείται από το πρόγραμμα Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά, και την υποστήριξη των Industry Disruptors Game Changers (ID-GC). Αφορά σε όλους τους τομείς της αγροδιατροφής, συμπεριλαμβανομένης της γεωργικής και ζωικής παραγωγής, της επεξεργασίας και της τεχνολογίας τροφίμων. Στόχος του διαγωνισμού είναι να αναδειχθούν ομάδες που αξιοποιούν τεχνολογίες αιχμής για…

2ο Ευρωπαικό φόρουμ Αγροοικολογίας – Ηράκλειο Κρήτης 26-28 Σεπτεμβρίου 2019

Το 2ο Ευρωπαϊκό φόρουμ Αγροοικολογίας θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα, Ηράκλειο Κρήτης, στις 26-28 Σεπτεμβρίου 2019, στους χώρους του ΤΕΙ Κρήτης. Διοργανωτές είναι η Agroecology Europe Association, σε συνεργασία με τοπικά ιδρύματα, οργανώσεις και ενδιαφερόμενους φορείς του αγροτικού τομέα, ενώ το Αγροοικολογικό Δίκτυο Ελλάδος στηρίζει την διοργάνωση. Η ιστοσελίδα του Φόρουμ εδώ Το event του Φόρουμ στο FB…

Smart Villages Network – εκδήλωση στην Ουγγαρία του Δικτύου Έξυπνων Χωριών

Το Smart Village Network (SVN) είναι ένα ανοιχτό Δίκτυο με προσέγγιση εκ των κάτω προς τα άνω, που μέλη του είναι τα χωριά, ή ομάδες χωριών και ενώσεις χωριών από ολόκληρη την Ευρώπη. Σκοπός του είναι να διευκολύνει τις ανταλλαγές μεταξύ των χωριών σχετικά με τη στρατηγική των “Έξυπνων χωριών” και να ακουστούν οι απόψεις…