Αξιολόγηση LEADER σε τοπικό επίπεδο – Σχέδιο Αξιολόγησης

Αξιολόγηση LEADER σε τοπικό επίπεδο – Σχέδιο αξιολόγησης Έκδοση: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ 2014-2020, Απρίλιος 2019 Έγγραφο: Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τον Οδηγό. ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ