15η Συνάντηση Εθνικών Αγροτικών Δικτύων και Συνάντηση Περιφερειακών Αγροτικών Δικτύων της Γαλλίας

Στις 19 & 20 Σεπτεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στο Poitiers της Γαλλίας η 15η Συνάντηση Εθνικών Αγροτικών Δικτύων και Συνάντηση Περιφερειακών Αγροτικών Δικτύων της Γαλλίας όπου συμμετείχαν εκπρόσωποι του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Κύριοι στόχοι της συνάντησης ήταν: η παρουσίαση χωρικών στρατηγικών και η διασύνδεσή τους με τις αγροτικές περιοχές, η ενημέρωση για…