Βράβευση έργων αγροτικής ανάπτυξης: ψηφίστε τώρα!

Το συγχρηματοδοτούμενο έργο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 Rural Broadband – Broadband Network Development in Rural ‘White Areas’ of Greece – Ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων σε «λευκές» αγροτικές περιοχές της Ελλάδας, επιλέχθηκε ανάμεσα στα 25 επικρατέστερα, στο πλαίσιο διαγωνισμού που διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης – ENRD για την ανάδειξη και βράβευση έργων ΠΑΑ από όλη την…

Συνέδριο LEADER-EU στη Μολδαβία, 2-4 Απριλίου 2019

Στις 2-4 Απριλίου 2019, θα πραγματοποιηθεί Συνέδριο LEADER – EU στο Κισινάου της Μολδαβίας. Ο κύριος στόχος του Συνεδρίου LEADER – EU στη Μολδαβία είναι να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα συνεργασίας μεταξύ των ΟΤΔ της Μολδαβίας και των χωρών της ΕΕ και να γίνει ανταλλαγή των εμπειριών LEADER. Κατά τη διάρκεια του διημέρου θα δοθεί η…

Δείτε τη νέα ιστοσελίδα για θέματα Γεωργίας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης

Ο ΟΟΣΑ ανακοίνωσε νέα θεματολογία στο τομέα της γεωργίας προκειμένου να διευκολυνθεί και να απλοποιηθεί η πρόσβαση στην έρευνα.

Δείτε τα νέα ενημερωτικά έντυπα πολιτικής που διερευνούν διάφορα θέματα και διατυπώνουν συστάσεις στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής https://issuu.com/oecd.publishing/stacks/1bfdfea20d2d470fa4c2af8404303339

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: http://www.oecd.org/agriculture/