Δίκτυο Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για τη Γεωργία

Τι είναι η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας (ΕΣΚ) για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας Οι Ευρωπαϊκές Συμπράξεις Καινοτομίας (ΕΣΚ) είναι μια νέα μέθοδος για την προώθηση της καινοτομίας που εισάγεται στην εμβληματική πρωτοβουλία Ένωση Καινοτομίας [1] της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η Ευρωπαϊκή Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και Βιωσιμότητα της Γεωργίας (ΕΣΚ-ΓΕΩΡΓΙΑΣ) δρομολογήθηκε με … Συνεχίστε να διαβάζετε το Δίκτυο Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για τη Γεωργία.