banners

Hμερίδα με θέμα «Καινοτόμα εργαλεία για τη λίπανση και άρδευση των γεωργικών καλλιεργειών» στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου “FATIMA”

 

Το Τμήμα Εδαφοϋδατικών Πόρων του Ινστιτούτου Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυτών Λάρισας που ανήκει στον ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ», μέλος του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου, διοργάνωσε ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Καινοτόμα εργαλεία για τη λίπανση και άρδευση των γεωργικών καλλιεργειών» στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου FATIMA” (FArmingToolsforexternalnutrientInputsandwaterMAnagement) που υλοποιεί.

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 7 Ιουλίου 2016 στην αίθουσα εκδηλώσεων των εγκαταστάσεων του Ινστιτούτου στη Λάρισα και την παρακολούθησαν ερευνητές, αγρότες και άλλοι ενδιαφερόμενοι.

Στόχος της ημερίδας ήταν να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους φορείς για τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα του προγράμματος FATIMA, αλλά και να αναδείξει τη χρησιμότητά τους στην βελτιστοποίηση των διαδικασιών παραγωγής σε αροτραίες ετήσιες καλλιέργειες για την εξοικονόμηση πόρων – εισροών και την αύξηση της αγροτικής παραγωγής. Τα θέματα που παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν αφορούσαν στην διερεύνηση των αναγκών των γεωργών σχετικά με τη λίπανση και την άρδευση των γεωργικών καλλιεργειών και την εφαρμογή τεχνικών γεωργίας ακριβείας.

Την ημερίδα χαιρέτησε με ομιλία του ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Νίκος Αντώνογλου. Μεταξύ των ομιλητών και των εισηγητών ήταν καθηγητές, ερευνητές και διευθύνοντες σύμβουλοι εταιρειών. Ο Δρ. Χρίστος Τσαντήλας (Διευθυντής του Ινστιτούτου), ο Δρ. Σταμάτης Σταματιάδης, ο Δρ. Σπύρος Φουντάς, ο Δρ. Ελευθέριος Ευαγγέλου, ο Δρ. Αντώνης Γλαμπεδάκης, ο Δρ. Νίκος Σπυρόπουλος, ο Δρ. Μανώλης Ψωμιάδης , ο Δρ. Νικόλαος Δέρκας, ο Δρ. Νικόλαος Δαλέζιος, η Δρ. Αγγελική Στεφοπούλου και ο Δρ. Ευάγγελος Κοσμίδης.

Το έργο “FATIMA” ανήκει στον “HORIZON 2020”, που είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από της ιδρύσεώς της, με σχεδόν 80 δις ευρώ χρηματοδότηση εντός της Περιόδου 2014-2020, εκτός από την ιδιωτική επένδυση που αυτά τα χρήματα θα προσελκύσουν. Υπόσχεται σημαντικές ανακαλύψεις και παγκόσμιες πρωτιές με τη μεταφορά πρωτόγνωρων ιδεών από το εργαστήριο στην αγορά. Το πρόγραμμα υποστηρίζει τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» που αναδεικνύει την έρευνα και την καινοτομία ως κεντρικούς μοχλούς για μιαν έξυπνη, βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη, στοχεύοντας παράλληλα στην αποτελεσματική αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων.

Αντικείμενο του έργου FATIMA είναι η αποτελεσματική διαχείριση των γεωργικών πόρων με σκοπό την επίτευξη της βέλτιστης απόδοσης και ποιότητας των καλλιεργειών και ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος.

Στόχος του έργου είναι να αναπτύξει νέες καινοτόμες λύσεις που θα βοηθήσουν τον τομέα της εντατικής γεωργίας ώστε να βελτιστοποιήσει τη διαχείριση και χρήση των εξωτερικών εισροών (θρεπτικά στοιχεία και αρδευτικό νερό), στα πλαίσια του οράματος της γεφύρωσης της αειφόρου γεωργικής παραγωγής και της δίκαιης οικονομικής ανταγωνιστικότητας.

Το έργο απευθύνεται και συνεργάζεται με γεωργούς, διαχειριστές γεωργικών γαιών, γεωπόνους και γεωργικούς συμβούλους, φορείς λήψης αποφάσεων στον τομέα της γεωργίας σε κλίμακες που κυμαίνονται από το αγρόκτημα έως το επίπεδο λεκανών απορροής ποταμών. Θα παρέχει στους χρήστες χάρτες απαιτήσεων νερού και λίπανσης (για να τροφοδοτήσουν γεωργικά μηχανήματα ακριβείας), την κατανάλωση νερού από τις γεωργικές καλλιέργειες και σειρά από άλλα προϊόντα για τη βιώσιμη διαχείριση των καλλιεργειών υποστηριζόμενη από το καινοτόμο πλαίσιο του αποτυπώματος νερού και ενέργειας. Όλες οι πληροφορίες θα ενσωματώνονται σε ένα συμμετοχικό σύστημα υποστήριξης λήψης αποφάσεων. Οι πρωτοποριακές υπηρεσίες που προσφέρει λαμβάνουν υπόψη όλες τις οικονομικές, περιβαλλοντικές, τεχνικές, κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις με έναν ολοκληρωμένο τρόπο.

Το έργο υλοποιείται σε 7 πιλοτικές περιοχές αντιπροσωπευτικές των βασικών ευρωπαϊκών συστημάτων εντατικής καλλιέργειας στην Ισπανία, την Ιταλία, την Ελλάδα, την Τσεχία, την Αυστρία, τη Γαλλία και την Τουρκία. Η ελληνική πιλοτική περιοχή επικεντρώνεται στην λεκάνη απορροής του Πηνειού ποταμού, που είναι η μεγαλύτερη αγροτική περιοχή της Ελλάδας.

Στην ημερίδα συμμετείχε και ο προϊστάμενος της δομής του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου κ. Πέτρος Μούχας, ο οποίος παρουσίασε τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στήριξη της καινοτομίας στη γεωργία, επικεντρώθηκε στην Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για την Παραγωγικότητα και Βιωσιμότητα της Γεωργίας και στη συνάφεια με το πρόγραμμα “HORIZON 2020”, ενώ παρουσίασε τους στόχους του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, τη σχέση του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου με την Καινοτομία, καθώς και το Μέτρο «Συνεργασία» του ΠΑΑ. 

IMG 1458 Γ.Γ. Αντώνογλου

Ο Γ.Γ. του ΥΠΑΑΤ κ. Ν. Αντώνογλου

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο